Selskapsrett

Ønsker du rådgiving om valg av selskapsform, konsekvensene av valget og hva som er mest hensiktsmessig, kan vi hjelpe deg. Vi hjelper med utarbeidelse av vedtekter for selskapet, aksjonæravtale, styre- og generalforsamlingsprotokoller og bistår i eventuelle tvister som måtte oppstå.