Arv

Dødsbo

Fordeling av eiendeler og verdier kan skape vanskeligheter. Vi kan bistå som bostyrer etter fullmakt fra arvingene. Da bistår vi alle og skal opptre objektivt. Vi kan også bistå deg om det oppstår behov for råd eller tvistehåndtering.

Testament

Ønsker du å bestemme hvem som skal arve deg, må du opprette et testament. Vi hjelper deg slik at testamentet blir forståelig og gyldig.