Fast Eiendom

Dersom du oppdager feil ved kjøp av ny eller brukt bolig, er det viktig å reklamere så fort som mulig. Det samme gjelder om det er gjort arbeid på boligen som ikke er tilfredsstillende utført. Det er ikke et krav at reklamasjonen er skriftlig, men av bevishensyn er det likevel lurt å skriftliggjøre klagen.

Vi i Akob vet hva som er viktig å gjøre for å sikre eventuelle krav. Ta kontakt med oss så tidlig i prosessen som mulig. Utgifter til juridisk bistand som gjelder din faste eiendom vil ofte være dekket av villaforsikringen og/eller innboforsikringen dersom det oppstår tvist.

Tomtefeste

Akob bistår gjerne i spørsmål omkring festeavtaler, forhøyelse av festeavgift eller krav om innløsning av festetomt, enten du er fester eller bortfester. Reglene på området er kompliserte, og kan få stor betydning avhengig av hvilket regelsett som anvendes.