Barnevern

Akob kan bistå private parter i barnevernssaker. Saker vi kan bistå med er blant annet omsorgsovertakelse, samvær eller tilbakeføring av omsorg. Vår erfaring er at jo tidligere vi er involvert i prosessen, desto bedre er muligheten for å hjelpe.