Arbeidsrett

Er du innkalt til drøftelsesmøte, varslet om oppsigelse eller sagt opp, kan det være greit å få bistand fra en erfaren arbeidsrettsadvokat. Vi bistår i alle faser i saken.

Blir du presentert for et forslag til sluttavtale på drøftelsesmøte, be alltid om betenkningstid og søk bistand.

Er du fagorganisert vil du ofte få hjelpen du trenger derfra. Av og til ønsker arbeidstakere hjelp fra andre enn organisasjonen, særlig hvis leder og ansatte er organisert i samme forbund.