Familie

Ektepakt og samboerkontrakt

Med en ektepakt eller samboerkontrakt avtaler man hva som skal skje med formuen når ekteskapet eller samboerforholdet opphører. Hos oss får dere god orientering om hvilke løsninger som finnes, og hjelp til å opprette de nødvendige dokumentene.

Opphør samboer- og ekteskap

Avsluttes ekteskapet eller samboerskapet, oppstår det gjerne spørsmål om hva som er riktig fordeling av eiendeler og verdier, og hvor barna skal bo. Vi kan bistå, og vil gjøre vårt beste for å dempe konflikter og bidra til å finne løsninger.