FAGOMRÅDER NÆRING

Små og mellomstore bedrifter står ofte overfor ulike problemstillinger.
Akob kan bistå innen flere fagområder og vil fremheve følgende: