Entreprise / Kontrakter

Entrepriser er kontraktsforhold som ofte går over lengre tid, hvor forutsetningene og behovene kan endres underveis. Dette medfører at kontraktsforholdet ofte endres, noe som kan gi grunnlag for diskusjon. Det kan også oppstå uventede forhold med tanke på fremdrift og kvalitet. Vi kan bistå både byggherresiden og entreprenørsiden i slike forhold med tanke på:

  • Inngåelse av kontrakt – valg av entrepriseform
  • Bistand underveis i gjennomføringsfasen
  • Bistand i forbindelse med sluttoppgjør og mangelvurderinger
  • Tvistehåndtering