Arbeidsrett

Skal du avslutte et arbeidsforhold eller skal det gjennomføres en nedbemanning? Akob sørger for at de formelle kravene overholdes, slik at prosessen gjennomføres på en best mulig måte. Unødvendige tvister og konflikter kan som regel unngås om man følger rett prosedyre første gang.